­

Gebruikte coaching methodes

Psychodrama

De methode psychodrama werd ontwikkeld door de joodse Amerikaan J. Moreno.
Moreno, psychiater en socioloog observeerde in de speeltuin jonge kinderen die al spelend verschillende rollen aannamen: de boze moeder, het stoute broertje, de werkende vader.
Al spelende oefenden zij met de rollen en verwerkten zij als het ware het dagelijkse leven.

Psychodrama is een praktische en speelse methode, waarbij voelen en ervaren centraal staat.
Deze methode gaat verder dan alleen praten over, maar laat je fysiek ervaren.
In de loop van je kinderjaren en de jaren waarin jij je ontwikkelde heb je een bepaald beeld van jezelf gekregen. Zo heb je ook een beeld ontwikkeld van de ander en van wat de ander aan jou beleefd. Deze beelden beïnvloeden jouw gedrag, jouw gedachten en emoties. Met deze methode onderzoek je de beelden van jou en de ander en hoe ze jou beïnvloeden. Vervolgens ga je oefenen met nieuwe beelden, nieuwe gedachten en daaruit voortkomend nieuw gedrag.

Psychodrama is een methode waarbij je de situatie waarin je vastloopt zo getrouw mogelijk neerzet. Door er letterlijk in te gaan staan voel je weer wat het met je deed. Je hoofd, het denken, komt weer in contact met je lichaam, daar waar alle emoties opgeslagen liggen. Zo kom je weer in verbinding met jezelf en kan het weer gaan stromen. Zo kom je ook tot andere inzichten en kan je je beelden gaan bijstellen. Wellicht zit je nog vast aan oude gewoontes en besluiten waar je je eerst niet, of maar half, bewust van was. Doordat je deze aan den lijve gaat ervaren kan je bewust andere keuzes gaan maken.

Psychodrama maakt gebruik van een aantal technieken: dubbelen, de rolwissel en spiegelen.
In de groep kan je de groepsleden vragen om mee te spelen in jouw drama. Je kunt met de ander van rol wisselen en zo vanuit de ander naar jezelf en de situatie kijken. Je kunt de groepsleden ook vragen te spiegelen zodat je op afstand de hele situatie kan overzien. Op deze manier kan jouw probleem van verschillende kanten worden belicht en krijg jij inzicht.

­